Кариери

Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Декларация
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

Избран кандидат

Забележка

22.05.2024

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“, при Общинска администрация - Враца

 1. Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 (по образец)
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец)
     
21.05.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 6 вакантни длъжности за приемане на военна служба за оркестранти в Националната гвардейска част

Документи се приемат до
03 юни 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.05.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба във в.ф.56030-София

Документи се приемат до
14 юни 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.05.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за заемане на длъжности в Дирекция „Финансово-счетоводна дейност” при Общинска администрация

     
08.05.2024

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността „Вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит при  Общинска администрация Враца

 1. Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 (по образец)
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец)
     
25.04.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 5 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Национален военен университет

Документи се приемат до
23 май 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
25.04.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Изпълнител по поддръжка и охрана на пункт за управление“ в дейност отбранително –мобилизационна подготовка в Община Враца - 5 щ. бр.

Допуснати кандидати до интервю    
10.04.2024

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Главен експерт по бюджета в дирекция „Финансово-счетоводна дейност“, при Общинска администрация - Враца

 1. Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 (по образец)
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец)

Допуснати кандидати до конкурс

 

Недопуснати кандидати до конкурс

 

СИСТЕМА за определяне на резултатите и условията за провеждане на конкурса

   
08.04.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за длъжността "социален работник" по проект „СТИМУЛ - Бъдеще за децата“ по схема ВG05ЅFРR002-2.003-0039-С01, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Заповед № 585/05.04.2024 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
     
03.04.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за управление на „Център за предоставяне на услугата „Грижа в дома в община Враца“ за длъжност Координатор.

 1. Заявление за участие в подбор(образец)
 2. Автобиография (по образец)
 3. Декларация (по образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (по образец)
Допуснати кандидати до интервю Списък класираани кандидати  
02.04.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 101 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

Документи се приемат до
09 май 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
02.04.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за офицер за приемане на военна служба в Сухопътни войски

Документи се приемат до
24 април 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
02.04.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 109 вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на служба на български граждани в доброволния резерв

Документи се приемат до
26 юли 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
02.04.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военно-географската служба

Документи се приемат до
08 май 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
20.03.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в НВУ“Васил Левски“.

Документи се приемат до
27 март 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
20.03.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 19 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за комуникационно информационна поддръжка и киберотбрана.

Документи се приемат до
7 май 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
18.03.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05SFPR002-2.001-0008 – СО1 „Грижа в дома в община Враца“ за длъжността Социален ассистент

 1. Заявление за участие в подбор (по образец)
 2. Автобиография (по образец)
 3. Декларация (по образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (по образец)

Допуснати кандидати до интервю

Списък класираани кандидати  
12.03.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 314 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски (и в.ф.54990-Враца)

Документи се приемат до
5 април 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.03.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за комуникационно информационна поддръжка и киберотбрана

Приложение № 1

Приложение № 2

Документи се приемат до
04 април 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
06.03.2024

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Директор на Дирекция „Местни данъци и такси“, при Общинска администрация - Враца

 1. Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 (по образец)
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец)

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система за определяне на резултатите

  Съгласно
Решение № 1/28.03.2024 г. на Кмета на Община Враца - обновени списъци
06.03.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Инспектор“ в звено „Инспекторат” в Община Враца - 5 щ. бр.

Допуснати кандидати до интервю Класиране  
05.03.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за офицер за приемане на военна служба във Военновъздушните сили

Документи се приемат до
26 март 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
27.02.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за длъжността "социален работник" по проект „СТИМУЛ - Бъдеще за децата“ по схема ВG05ЅFРR002-2.003-С01, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Заповед № 339/26.02.2024 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
Недопуснати кандидати до интервю    
23.02.2024

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Главен инспектор приходи в дирекция „Местни данъци и такси“, при Общинска администрация - Враца

 1. Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 (по образец)
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Система за определяне на резултатите

Извлечение от Протокол № 4 от 22.03.2024 г.  
15.02.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 28 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
08 март 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
13.02.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 250 длъжности за приемане на кандидати за срочна служба в доброволния резерв (6 месечно обучение с договор и заплащане)

Документи се приемат до
30 април 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
13.02.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 174 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военновъздушните сили

Документи се приемат до
22 март 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
08.02.2024

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Старши експерт оперативни програми в Отдел „Програми и проекти“ при Общинска администрация - Враца

 1. Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 (по образец)
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец)
Допуснати кандидати до конкурсСистема за определяне на резултатите

   
06.02.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Приложение № 1

Документи се приемат до
29 март 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
06.02.2024

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността "Главен експерт устройствено планиране" в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

 1. Заявление за участие в конкурс - Приложение 3 (по образец)
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец)
Допуснати кандидати до конкурс

Система за определяне на резултатите

   
02.02.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на „Социални работници” в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

 1. Заявление за участие в подбор (по образец)
 2. Автобиография (по образец)
 3. Декларация (по образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (по образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
26.01.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за офицер за приемане на военна служба в Сухопътни войски

Документи се приемат до
19 февруари 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
26.01.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за офицери за приемане на военна служба в Сухопътни войски

Документи се приемат до
06 февруари 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
25.01.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за длъжността
„Директор“ на общинска детска градина с 6 (шест) работни места, както следа:

• Директор на Детска градина
„Знаме на мира“ гр. Враца
• Директор на Детска градина
„Вълшебница“ гр. Враца
• Директор на Детска градина
„Дъга“ гр. Враца
• Директор на Детска градина
„Радост“ гр. Враца
• Директор на Детска градина
„Славейче“ гр. Враца
• Директор на Детска градина „Брезичка“ гр. Враца

Декларация приложение №2

Заявление за участие в конкурс образец

Списък на нормативните актове, които кандидатите трябва да познават

Допуснати кандидати ДГ-Брезичкa

Допуснати кандидати ДГ-Вълшебницa

Допуснати кандидати ДГ-Дъгa

Допуснати кандидати ДГ-Знаме на мирa

Допуснати кандидати ДГ-Радост

Допуснати кандидати ДГ-Славейче

Недопуснати кандидати ДГ-Дъгa

   
22.01.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за длъжността "психолог" по проект „СТИМУЛ - Бъдеще за децата“ по схема ВG05ЅFРR002-2.003-С01, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Заповед № 101/19.01.2024 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
Допуснати и недопуснати кандидати до интервю Класиране  
19.01.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Младши експерт общинска собственост“ в Дирекция „Общинска собственост” при Общинска администрация

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
18.01.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за заемане на длъжността "Сътрудник социални дейности" по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
18.01.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 55 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до
23 февруари 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.01.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 34 вакантни длъжности за оркестранти за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до
09 февруари 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
16.01.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“, при Общинска администрация - Враца

Недопуснати кандидати до интервю    
15.01.2024

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 106 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
01 март 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
09.01.2024

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Секретар на местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“ в отдел „Образование и здравеопазване” при Общинска администрация-Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от интервю  
12.12.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Секретар на местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“ в отдел „Образование и здравеопазване” при Общинска администрация-Враца

Недопуснати кандидати до интервю    
11.12.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Счетоводител“ в звено „Техническо обслужване“ в Община Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от интервю  
07.12.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал по Проект BG05SFPR002-2.003-0039 „СТИМУЛ- Бъдеще за децата“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Заповед № 1951/06.12.2023 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
     
21.11.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са длъжности за приемане на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв за:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Документи се приемат до
31 октомври 2024 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
20.11.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за заемане на длъжността "Сътрудник социални дейности" по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от интервю  
19.11.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за оркестрант в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба

Документи се приемат до
01 декември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
19.11.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

Документи се приемат до
14 декември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
14.11.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба

Документи се приемат до
20 декември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
14.11.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност във Военновъздушните сили (в.ф.52090-Д.Митрополия) за приемане на военна служба на лице изпълнявало военна служба

Документи се приемат до
08 декември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
07.11.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.003 "Стимул - бъдеще за децата"

Заповед № 1803/06.11.2023 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю    
10.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал в изпълнението на проект "Превенция на вторичната сегрегация в гр. Враца"

Заповед № 1669/10.10.2023 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю Класиране  
10.10.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 19 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Националната гвардейска част за оркестранти

Документи се приемат до
03 ноември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.10.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 24 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
03 ноември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
06.10.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Финансово–счетоводна дейност” при Общинска администрация – Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от интервю и Класиране  
06.10.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Счетоводител“ в звено „Техническо обслужване“ в Община Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от интервю и Класиране  
05.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.003 "Стимул - бъдеще за децата"

Заповед № 1648/05.10.2023 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю Класиране  
26.09.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 15 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Документи се приемат до
03 ноември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
20.09.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал в изпълнението на проект "Превенция на вторичната сегрегация в гр. Враца"

Заповед № 1553/20.09.2023 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
    Заповед
№ 1624 от 02.10.2023 г.
за прекратяване
на процедура
05.09.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
29 септември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
05.09.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
21 септември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
30.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал в изпълнението на проект "Превенция на вторичната сегрегация в гр. Враца"

Заповед № 1378/30.08.2023 г. на
Кмета на Община Враца

Документи:

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация за съгласие за обр. на лични данни (образец)
 5. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю Резултати от интервю и Класиране  
30.08.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05SFPR002-2.001-0008 – СО1 „Грижа в дома в община Враца“ за длъжността Социален асистент

1.Заявление за участие в подбор (образец)

2.Автобиография (образец)

3.Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

4.Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю Класиране  
25.08.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация Враца

     
25.08.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Младши експерт контрол по строителството“ в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до интервю Класиране  
24.08.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски

Приложение № 1

Документи се приемат до
15 септември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
24.08.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Приложение № 1

Документи се приемат до
07 септември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
09.08.2023

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 80 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

Документи се приемат до
03 ноември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
07.08.2023

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05SFPR002-2.001-0008 – СО1 „Грижа в дома в община Враца“ за длъжността Социален асистент

1.Заявление за участие в подбор (образец)

2.Автобиография (образец)

3.Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда

4.Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
06.08.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“

Документи се приемат до
18 август 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
06.08.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за оркестранти за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до
15 септември 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
06.08.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
15 август 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
31.07.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 80 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до
18 август 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.07.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Младши инспектор“ в звено „Инспекторат” в Община Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати
от проведено
интервю на допуснатите
кандидати
 
14.07.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
21 юли 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
14.07.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в.ф.52090 - Д.Митрополия

Документи се приемат до
28 юли 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
12.07.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца” и „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C04 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
30.06.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 393 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски (и в.ф.54990-Враца)

Приложение № 6,
Списък на вакантни длъжности
за войници във военно
формирование 54990 – Враца

Документи се приемат до
31 юли 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
28.06.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05SFPR002-2.001-0008 – СО1 „Грижа в дома в община Враца“ за длъжността Социален асистент

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю Списък класиране  
27.06.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 114 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
04 август 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
27.06.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 27 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
28 юли 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
22.06.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 61 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до
18 август 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
16.06.2023г ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ПОДБОР
за длъжността Директор на
общинско предприятие БКС
град Враца
Резултат от концепция Класиране  
15.06.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за заемане на длъжност по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
13.06.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца” и „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
09.06.2023г

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Старши експерт регионално развитие в отдел „Програми и проекти“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система за определяне на резултатите

Извлечение от Протокол № 4 от 12.07.2023 г.  
08.06.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Младши експерт контрол по строителството“ в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

     
08.06.2023г

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“, при Общинска администрация-Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система за определяне на резултатите

Извлечение от Протокол № 4 от 20.07.2023 г.  
07.06.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05SFPR002-2.001-0008 – СО1 „Грижа в дома в община Враца“ за длъжността Социален асистент

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните и некласирани кандидати  
09.05.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните и некласираните кандидати за заемане на длъжности  
26.04.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 8 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военномедицинска академия за лекари и медицински сестри

Документи се приемат до
19 май 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
13.04.2023г

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Старши счетоводител в Дирекция „Финансово - счетоводна дейност“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Система на оценяването

   
06.04.2023г

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“, при Общинска администрация-Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

Извлечение от Протокол № 4 от 10.05.2023 г.  
03.04.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните и некласираните кандидати за заемане на длъжности  
31.03.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 4 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
21 април 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
29.03.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 195 вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на служба на български граждани в доброволния резерв

Документи се приемат до
28 юли 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
22.03.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 50 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

Документи се приемат до
06 юни 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
09.03.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 250 длъжности за приемане на кандидати за срочна служба в доброволния резерв (6 месечно обучение с договор и заплащане, след завършване на курса може да останете на работа като професионални войници) Обучението ще се проведе в НВУ“Васил Левски“ В.Търново и в.ф.22160-Плевен

Документи се приемат до
28 април 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
08.03.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява  подбор за заемане на длъжност „Здравен медиатор“ в Община Враца

     
07.03.2023г

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация Враца

     
01.03.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 88 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военновъздушните сили

Документи се приемат до
07 април 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
01.03.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
22.02.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 14 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
24 март 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.02.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Национален Военен Университет

Документи се приемат до
10 март 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.02.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 95 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до
01 март 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
06.02.2023г

ОБЯВЛЕНИЕ

за процедура за подбор на 1 свободна щатна бройка „ПСИХОЛОГ” за социалната услуга „Центьр за социална рехабилитация и интеграция“ - Враца (ЦСРИ)

Заповед № 181/06.02.2023 г. на
Кмета на Община Враца

Документи

Допуснати кандидати до интервю    
03.02.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги ,,Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , ,,Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца” и „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
03.02.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05SFPR002-2.001-0008 – СО1 „Грижа в дома в община Враца“ за длъжността Социален асистент

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от проведено интервю  
01.02.2023г

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“, при Общинска администрация-Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
27.01.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 6 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част за оркестранти

Документи се приемат до
13 февруари 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
23.01.2023г

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Финансово–счетоводна дейност” при Общинска администрация – Враца

Допуснати кандидати до интервю Резултати от проведено интервю  
20.01.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военно-географската служба

Документи се приемат до
13 март 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
16.01.2023г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 9 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военномедицинска академия за лекари и медицински сестри

Документи се приемат до
24 февруари 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
19.12.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 30 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до
10 февруари 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
15.12.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 260 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
27 януари 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
15.12.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 20 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
27 януари 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
15.12.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс за: - Сухопътните войски - 1387 длъжности /от тях 202 длъжности за в.ф.54990-Враца/ - Военноморски сили - 29 длъжности; - Централно военно окръжие - 126 /от тях 10 длъжности за ВО-Враца/

Документи се приемат до
27 октомври 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
14.12.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за заемане на длъжност „Образователен медиатор“ в Община Враца

Допуснати кандидати до интервю Резултати от проведено интервю  
13.12.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
07.12.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 225 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски

Документи се приемат до
20 януари 2023 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
02.12.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността Директор на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” - град Враца, за срок от 3 (три) години

Резултати от оценяването на концепцията на допуснатия кандидат    
02.12.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността Директор на Общинско предприятие „Социални дейности” - град Враца, за срок от 3 (три) години

Резултати от оценяването на концепцията на допуснатия кандидат    
02.12.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността Директор на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” - град Враца, за срок от 3 (три) години

Резултати от оценяването на концепцията на допуснатия кандидат    
22.11.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 16 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
25 ноември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
22.11.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Главен специалист административна, социална и образователна инфраструктура“ в отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

Недопуснати кандидати до интервю    
21.11.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05SFPR002-2.001-0008 - CO1  "Грижа в дома в община Враца" за следните длъжности: Медицинска сестра и Социален асистент

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
21.11.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на екип за управление на "Център за предоставяне на услугата "Грижа в дома в община Враца" за следните длъжности: Координатор, Социален работник, Психолог и шофьор

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
03.11.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
25 ноември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
03.11.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до
11 ноември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
03.11.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги ,,Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , ,,Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца” и „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C02 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю Класиране  
20.10.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 19 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
24 ноември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.10.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за длъжността „Старши счетоводител“ в дирекция „Финансово–счетоводна дейност” при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от проведено
интервю
 
04.10.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
27.09.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Старши експерт здравеопазване“ в отдел „Образование и здравеопазване” при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до интервю Класирани
кандидати
 
27.09.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 28 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
07 октомври 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
27.09.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на „Социални работници” в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

 1. Заявление за участие в подбор (по образец)
 2. Автобиография (по образец)
 3. Декларация (по образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (по образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани кандидати  
23.09.2022г

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности” при Общинска администрация-Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати
от интервю
 
23.09.2022г

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА

подбор за назначаване на служител по заместване на длъжност „Младши експерт социални дейности“ в отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности” при Общинска администрация-Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати
от интервю
 
13.09.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява публичен подбор за длъжността „Главен специалист административна, социална и образователна инфраструктура“ в отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

     
13.09.2022г

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация Враца

Недопуснати кандидати    
07.09.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности  за приемане на военна служба  във Висшето Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“

Документи се приемат до
14 октомври 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
07.09.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани кандидати  
05.09.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги ,,Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , ,,Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца” и „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C02 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
01.09.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на „Социални работници” в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

 1. Заявление за участие в подбор (по образец)
 2. Автобиография (по образец)
 3. Декларация (по образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (по образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
29.08.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 18 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
20 септември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
29.08.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 60 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

Документи се приемат до
03 октомври 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
15.08.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 39 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до
09 септември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.08.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 108 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Военноморските сили

Документи се приемат до
14 септември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.08.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 13 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за комуникационно- информационна поддръжка и киберотбрана

Документи се приемат до
16 септември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
05.08.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
30 септември 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
01.08.2022г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 31 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка

Документи се приемат до
26 август 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
27.07.2022г

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца обявява ПОДБОР НА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ” 


ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Допуснати кандидати до интервю Класирани кандидати  
21.07.2022г

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)
Допуснати кандидати до интервю Класирани кандидати  
11.07.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 265 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски

Документи се приемат до
26 август 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
08.07.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за длъжността „Директор“ на общинска детска градина с 3 (три) работни места, както следва:
• Директор на Детска градина „Знаме на мира“ гр. Враца 
• Директор на Детска градина „Вълшебница“ гр. Враца,
• Директор на Детска градина „Дъга“

Заявление за участие в конкурс

Списък на нормативните актове, които кандидатите трябва да познават

 

 

Допуснати кандидати. ДГ-Дъгa

 

Недопуснати кандидати. ДГ-Вълшебница

 

Недопуснати кандидати. ДГ-Дъга

 

Недопуснати кандидати. ДГ-Знаме на мира

 

 

Съобщение за прекратяване на конкурса за заемане на длъжността Директор на ДГ Дъга

Съобщение за възобновяване конкурса за Директор на Детска градина „Дъга“

Частично прекратяване

Провеждането на писмен изпит в конкурса за заемането на длъжността „Директор“ на Детска градина „Дъга“, се отлага и няма да бъде проведен на 29.08.2022 г. от 10:00 часа.

Съгласно Заповед №1336/02.09.2022 г. на Кмета на Община Враца се спира провеждането на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Детска градина „Дъга“

Съобщение за дата, час и място за провеждане на писмен изпит - първи етап от конкурса за Директор на ДГ Дъга

04.07.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Заповед № 1091/04.07.2022 г. на
Кмета на Община Враца

Документи

Допуснати кандидати до интервю    
29.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани кандидати  
28.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за назначаване на служител на длъжност „Психолог“ в звено „Общински съвет по наркотични вещества“ при Община Враца

Недопуснати кандидати    
28.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги ,,Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , ,,Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца” и „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C02 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
22.06.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 20 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до
08 юли 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
22.06.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 150 длъжности за приемане на кандидати за срочна служба в доброволния резерв (6 месечно обучение с договор и заплащане)

Документи се приемат до
06 юли 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява конкурс за длъжността „Директор” на Регионален исторически музей - Враца

     
15.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Главен специалист общинска пътна инфраструктура“ в отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

Недопуснати кандидати до интервю    
13.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява публичен подбор за длъжността „Главен специалист административна, социална и образователна инфраструктура“ в отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

     
10.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността Директор на Общинско предприятие „Обредни дейности” - град Враца, за срок от 3 (три) години

Резултати от оценка на концепция    
07.06.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 25 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до
22 юли 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
07.06.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командването за логистична поддръжка

Документи се приемат до
30 юни 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
07.06.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
31.05.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява публичен подбор за длъжността Директор на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”-град Враца, за срок от 3 (три) години

Резултати от оценяването на концепцията на допуснатия кандидат    
31.05.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява публичен подбор за длъжността Директор на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”-град Враца, за срок от 3 (три) години

Резултати от оценяването на концепциите на допуснатите кандидати    
26.05.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца  и/или  младежи  с  тежки  множествени  увреждания  и  техните  семейства“,  „Център  за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца  от  15-18-годишна  възраст”  и  „Наблюдавано  жилище  за  младежи  от  18-21  г.”

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю Класирани
кандидати
 
25.05.2022г.  ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
подбор за длъжността „Главен специалист общинска пътна инфраструктура“ в отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца
     
18.05.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
11.05.2022г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт автоматизирани системи за управление в Дирекция „Местни данъци и такси“, при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
10.05.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани за:
- Военноморски сили
- 120 длъжности;
- Централно военно окръжие
- 7 длъжности

Документи се приемат до
29 юли 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.05.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 13 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Командването за логистична поддръжка

Документи се приемат до
17 юни 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
09.05.2022г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Старши експерт в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
03.05.2022г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Старши счетоводител в Дирекция „Финансово - счетоводна дейност“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
29.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Заповед № 666/29.04.2022 г. на
Кмета на Община Враца

Документи

Допуснати кандидати до интервю

Резултати от интервю

   
29.04.2022г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Старши експерт общинска собственост в Дирекция „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
29.04.2022г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Старши експерт в Дирекция „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
29.04.2022г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт в отдел „Програми и проекти“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
29.04.2022г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт човешки ресурси в отдел „Човешки ресурси“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
27.04.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
07.04.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
05.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца
обявява подбор на кадри,
за изпълнение на дейностите
по проект
№BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“


Пакет документи за
кандидатстване

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати
 
28.03.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националния военен университет

Документи се приемат до
29 април 2022г. включително

За  информация и подаване на документи

     
22.03.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)
Допуснати кандидати до интервю Класирани
кандидати
 
22.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца
обявява подбор на кадри,
за изпълнение на дейностите
по проект
№BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“


Пакет документи за
кандидатстване

Допуснати кандидати до интервю

Класирани
кандидати

Некласирани
кандидати

 
16.03.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 20 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част за оркестранти

Документи се приемат до:
-За СВ, СКСО и ВМС - 23 март 2022г.
-За НГЧ - 10 август 2022г. включително

За  информация и подаване на документи

     
14.03.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за назначаване на служител на длъжност „Психолог“ в звено „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ при Община Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Резултати от проведено интервю за заемане на длъжност „Психолог”

 
09.03.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 50 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

Документи се приемат до 
21 април 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
09.03.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 169 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военновъздушните сили

Документи се приемат до 
29 април 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
08.03.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява публичен подбор за длъжността Директор на Общинско предприятие „Обредни дейности” - град Враца, за срок от 3 (три) години

  Прекратена процедура със Заповед
№ 795 от 17.05.2022 г. на Кмета на Община Враца
 
07.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за длъжности в услугите по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Медицинска сестра"

Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Социален работник"

Класирани
кандидати за
длъжността
"Социален
работник"

Некласирани
кандидати за
длъжността
"Медицинска
сестра"

 
04.03.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация 107а от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните кандидати  
02.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Заповед № 338/02.03.2022 г. на
Кмета на Община Враца

Документи

Допуснати кандидати до интервю Списък на класираните кандидати  
02.03.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 177 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до 
31 март 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
24.02.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 30 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до 
25 март 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
24.02.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 66 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до 
18 март 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
21.02.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 8 вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

Документи се приемат до 
02 март 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
21.02.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 32 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военномедицинска академия /лекари и мед.сестри/

Документи се приемат до 
31 март 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
16.02.2022г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 200 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски /и за в.ф.54990-Враца/

Приложение № 8 (за Враца)

Документи се приемат до 
22 март 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
11.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца
обявява подбор на кадри,
за изпълнение на дейностите
по проект
№BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“


Пакет документи за
кандидатстване

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните кандидати  
04.02.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”
 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжности  
20.01.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца
обявява подбор на кадри,
за изпълнение на дейностите
по проект
№BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“


Пакет документи за
кандидатстване

Списък на недопуснатите кандидати до участие в интервю

Заповед за прекратяване на процедурата за подбор

   
10.01.2022г.

ОБЯВА

Заповед № 95/19.01.2022 г.
за удължаване на приема
по обявлението


Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”

 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
07.01.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява публичен подбор за длъжността директор на Общинско предприятие „Обредни дейности” - град Враца, за срок от 3 (три) години

Резултати от оценяването на концепцията на допуснатия кандидат    
07.01.2022г.

ОБЯВА

Община Враца обявява публичен подбор за длъжността директор на Общинско предприятие „Социални дейности” - град Враца, за срок от 3 (три) години

    Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие
05.01.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Заповед № 5/05.01.2022 г. на
Кмета на Община Враца

Документи

Допуснати кандидати до интервю Класиране  
13.12.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс за:
- Сухопътните войски - 1344 длъжности /от тях 206 длъжности за в.ф.54990/
- Военноморски сили - 18 длъжности;
- Централно военно окръжие - 202 /от тях 14 длъжности за ВО-Враца/

Документи се приемат до 
28 октомври 2022 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
03.12.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца  и/или  младежи  с  тежки  множествени  увреждания  и  техните  семейства“,  „Център  за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца  от  15-18-годишна  възраст”  и  „Наблюдавано  жилище  за  младежи  от  18-21  г.”

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Съобщение

Класиране  
29.11.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”

 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
25.11.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за назначаване на служител по заместване на длъжност „Психолог“ в звено „Общински съвет по наркотични вещества“

СПИСЪК на недопуснатите кандидати до интервю    
10.11.2021г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 42 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите 

Документи се приемат до 
26 ноември 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.11.2021г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
за приемане на военна служба 
в Командването на логистичната поддръжка 

Документи се приемат до 
30 ноември 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.11.2021г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 260 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски 

Документи се приемат до 
10 декември 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
10.11.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Командването на логистичната поддръжка 

Документи се приемат до 
12 ноември 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
05.11.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

за длъжността Главен експерт в отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация -Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Система на оценяването

   
28.10.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 42 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите

Документи се приемат до 
26 ноември 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
21.10.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Документи

Допуснати кандидати до интервю Класиране  
07.10.2021г.

ОБЯВА

Заповед за удължаване на срока за прием по документи, считано от 25 октомври 2021 г.

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“- 2 броя, „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”

 1. Заявление за участие в подбор на персонал (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация (образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

 

Списък с класирани

 

Списък с некласирани

 
01.10.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 150 длъжности за приемане на кандидати за срочна служба в доброволния резерв (6 месечно обучение с договор и заплащане)

 Документи се приемат до 
22 октомври 2021 г. включително

За информация и подаване на документи: Офис за военен отчет в община Враца ул. Алеко Константинов №10, стая №205 /входът отстрани на сградата на Военното окръжие/ Експерт в ОВО община Враца - Ивайло Колев тел: 0887975116, 092 62 74 01; 092 62 40 44 / вътр.260 / Повече информация може да откриете и на официалната страница на община Враца - http://www.vratza.bg/ в раздел”Кариери”.

     
30.09.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца  и/или  младежи  с  тежки  множествени  увреждания  и  техните  семейства“,  „Център  за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца  от  15-18-годишна  възраст”  и  „Наблюдавано  жилище  за  младежи  от  18-21  г.”

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
30.09.2021г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

Съобщение

Класиране  
17.09.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за длъжности в услугите по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Медицинска сестра"

Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Социален работник"

Класирани
кандидати за
заемане на
длъжността
"Медицинска
сестра"

Класирани
кандидати за
заемане на
длъжността
"Социален
работник"

 
07.09.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за процедура за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Заповед № 1280/07.09.2021 г.

Документи - Приложения

Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Трудотерапевт"

Недопуснати кандидати до събеседване за длъжността "Трудотерапевт"

Класирани кандидати за заемане на длъжността "Трудотерапевт"  
23.08.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за длъжности в услугите по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Медиатор" Класирани кандидати за заемане на длъжността "Медиатор"  
23.08.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 24 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

 Документи се приемат до 
07 октомври 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.08.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
в Сухопътните войски 
за приемане на военна служба 
на лице изпълнявало военна служба

 Документи се приемат до 
31 август 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.08.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности 
във Военновъздушните сили 
за приемане на военна служба 
на лица изпълнявали военна служба

 Документи се приемат до 
13 септември 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
27.07.2021г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт обществени поръчки в отдел „Обществени поръчки“ при Общинска администрация-Враца

 

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

 

   
22.07.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца  и/или  младежи  с  тежки  множествени  увреждания  и  техните  семейства“,  „Център  за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца  от  15-18-годишна  възраст”  и  „Наблюдавано  жилище  за  младежи  от  18-21  г.”

 1. Заявление за участие в подбор(образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда
 4. Декларация (образец)
 

Допуснати до участие в интервю

 

Недопуснати до участие в интервю

 

 

 

Класираните и некласираните кандидати за обявените длъжности

 

 

 

 
19.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за длъжности в услугите по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати кандидати до конкурс

Некласирани 
кандидати

   
07.07.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
във Военно-географската служба 
за приемане на военна служба 
на лице изпълнявало военна служба

 Документи се приемат до 
20 юли 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
07.07.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 155 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски

 Документи се приемат до 
18 август 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
07.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за процедура за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Заповед № 1009/06.07.2021 г.

Документи - Приложения

Допуснати кандидати до конкурс Класиране на кандидатите  
01.07.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

 Документи се приемат до 
28 юли 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
01.07.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 10 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване 
на специалните операции

 Документи се приемат до 
09 юли 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
21.06.2021г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система за определяне на резултатите

   
14.06.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
за приемане на военна служба 
във Военномедицинска академия

 Документи се приемат до 
23 юни 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
14.06.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски

 Документи се приемат до 
09 юли 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
31.05.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за длъжности в услугите по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до събеседване за длъжността „Специален педагог“ Класиране за длъжността "Специален педагог"  
27.05.2021г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация Враца

  Прекратена процедура със Заповед
№ 875 от 16.06.2020 г.
 
21.05.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 20 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военноморските сили

 Документи се приемат до 
16 юни 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
21.05.2021г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ при Общинска администрация Враца

Недопуснати кандидати до конкурс Прекратена процедура със Заповед
№ 862 от 15.06.2020 г.
 
28.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за процедура за подбор на персонал за Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца" (ЦСРИ)

Заповед № 606/28.04.2021 г.

Документи - Приложения

Допуснат кандидат до интервю за длъжността "Медицинска сестра"

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране за длъжността "Медицинска сестра" и "Хигиенист" Заповед за прекратяване на процедурата за подбор на персонал за длъжностите, за които няма подадени заявления и за тези, за които няма кандидати, допуснати до интервю
27.04.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 40 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до 
2 юли 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
27.04.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 158 длъжности за приемане  на служба в доброволния резерв на български граждани за:
- Военноморски сили - 150 длъжности;
- Централно военно окръжие - 8 длъжности

 Документи се приемат до 
9 юли 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
27.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за длъжности в услугите по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до събеседване за длъжността „Медиатор“ Класиране за длъжността "Медиатор"  
23.03.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за длъжността „Счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ при Общинска администрация – Враца

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране  
17.03.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 195 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски /и за в.ф.54990-Враца/

 Документи се приемат до 
23 април 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
17.03.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
във ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“
за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

 Документи се приемат до 
05 април 2021 г. включително

За  информация и подаване на документи

     
02.03.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за подбор на персонал за длъжности в услугите по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие”

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
     
01.03.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Враца

СПИСЪК на допуснатите кандидати до решаване на писмен тест Класиране  
25.02.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
в Сухопътните войски
за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

 Документи се приемат до 
17 март 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
25.02.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
във ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“
за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

 Документи се приемат до 
16 март 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
15.02.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги ,,Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , ,,Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.” по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C01 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)
 4. Декларация (образец)
Допуснати кандидати до интервю Класиране  
14.02.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 5 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Национален военен университет

 Документи се приемат до 
01 април 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.02.2021г.

ОБЯВА

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
I. В УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“:
1. ПЕДИАТЪР - 1 бр.;
2. ЛОГОПЕД - 1 бр.
II. В УСЛУГА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТИРАНЕ НА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ РОДИТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, С ЦЕЛ ПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА“:
1. ПЕДИАТЪР - 1 бр.;
2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 бр
III. В УСЛУГА „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА“:
1. ПЕДИАТЪР - 1 бр.;
2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 бр.

IV. В УСЛУГА „СЕМЕЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 3 ГОД.“:
1. „ДЕТЕГЛЕДАЧКА“

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до събеседване за длъжността „Детегледачка“ в услуга „Семеен център
за деца
от 0 до 3 год.“
Списък на класираните кандидати  
03.02.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 25 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военномедицинска академия 

Приложение

 Документи се приемат до 
26 февруари 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
27.01.2021г.

ОБЯВА

Община Враца в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, и на основание Заповед № 144/27.01.2021 г. на Кмета на Община Враца обявява прием на заявления-декларации от кандидат-потребители за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа” и заявления от кандидати за заемане на длъжността „Асистент”

 1. Заявление-декларация (Приложение №1)
 2. Заявление за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” (Приложение №2)
 3. Декларация за обстоятелства във връзка със социалната услуга „Асистентска подкрепа” (Приложение №3)
 4. Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние от личен лекар (Приложение №4)
     
27.01.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 60 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Националната гвардейска част 

 Документи се приемат до 
08 март 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
25.01.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , „Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

СПИСЪК на класираните и некласираните кандидати за обявените длъжности  
12.01.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за длъжността „Социален работник” в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

 1. Писмено заявление за кандидатстване (по образец)
 2. Автобиография (по образец)
 3. Декларация (по образец)
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (по образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните кандидати  
07.01.2021г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за длъжността „Управител” на Звено „Дневен център за  пълнолетни лица с увреждания” - 0.5 щ. бр., и на Звено „Защитено жилище за лица с психични разстройства” - 0.5 щ. бр., с място на работа гр. Враца, ул. „Беласица“ №5

Допуснати кандидати до интервю Класиране  
05.01.2021г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане
на конкурс за:
- Военновъздушни сили - 115 длъжности;
- Военноморски сили - 29 длъжности; 

 Документи се приемат до 
30 октомври 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.01.2021г.

ОБЯВА

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
I. В УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“:
1. ПЕДИАТЪР - 1 бр.; 2. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 1 бр.; 3. ЛОГОПЕД - 1 бр.
II. В УСЛУГА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТИРАНЕ НА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ РОДИТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, С ЦЕЛ ПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА“:
1. ПЕДИАТЪР - 1 бр.; 2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 бр.; 3. МЕДИАТОР - 1 бр.
III. УСЛУГА „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА“:
1. ПЕДИАТЪР - 1 бр.; 2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 бр.; 3. МЕДИАТОР - 1 бр.

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до събесед-ване

СПИСЪК на класираните кандидати за „Медиатор“ в услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

СПИСЪК на класираните кандидати за „Медиатор“ в услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

СПИСЪК на класираните кандидати за „Социален работник“ в услуга „Ранна интервенция на уврежданията“

СПИСЪК с некласираните кандидати за длъжност в услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

СПИСЪК с некласираните кандидати за длъжност в услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

 
29.12.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , „Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Списък на класираните и некласираните кандидати за обявените длъжности  
17.12.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Социални дейности“ в отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности“ при Общинска администрация - Враца

Допуснати кандидати до конкурс

СИСТЕМА за определяне на резултатите 

   
25.11.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , „Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Списък на класираните и некласираните кандидати за обявените длъжности  
 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 30 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военноморските сили

 Документи се приемат до 
08 януари 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
25.11.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 16 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на специалните операции

 Документи се приемат до 
20 януари 2021 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.11.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за назначаване на 2 (два) броя служители в звено „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Класиране  
29.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 18 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Стационарната комуникационна и информационна система

 Документи се приемат до 
27 ноември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
28.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 48 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски на лица изпълнявали кадрова военна служба

 Документи се приемат до 
23 ноември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
28.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 9 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военноморските сили на лица изпълнявали кадрова военна служба

 Документи се приемат до 
20 ноември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
27.10.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник-отдел” в отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности“ при Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

СИСТЕМА за определяне на резултатите 

 

   
26.10.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Етажна собственост, работа с кметства и неправителствени организации” в Дирекция „Административно обслужване и работа с кметства“ в Общинска администрация Враца.

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

СИСТЕМА за определяне на резултатите 

   
20.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военно-географската служба

 Документи се приемат до 
13 ноември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
13.10.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца

  Прекратена процедура със Заповед
№ 1939 от 28.10.2020 г.
 
13.10.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца

  Прекратена процедура със
Заповед
№1940 от 28.10.2020 г.
 
12.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 160 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски

 Документи се приемат до 
3 ноември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
12.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 1 вакантна длъжност 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до 
23 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
07.10.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , „Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”

 1. Заявление за участие в подбор (образец)
 2. Автобиография (образец)
 3. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)
 4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Списък на класираните и некласираните кандидати за обявените длъжности  
07.10.2020г. ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Експерт ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“

     
18.09.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски
 

 Документи се приемат до 
16 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
18.09.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 216 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военновъздушните сили
 

 Документи се приемат до 
30 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
11.09.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Старши експерт оперативни програми“ в Дирекция „Програми и проекти“ към Общинска администрация Враца по заместване

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Класиране  
09.09.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

СИСТЕМА за определяне на резултатите

 

   
01.09.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 22 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
за военни оркестранти 

 Документи се приемат до 
23 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
27.08.2020г. ОБЯВА

 Община Враца обявява подбор за длъжността „Експерт ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“

     
26.08.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 167 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до 
16 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
26.08.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Стационарната комуникационна
и информационна система

 Документи се приемат до 
2 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
25.08.2020г.

ОБЯВА

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В УСЛУГА  „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА“: ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до събесед-ване Списък на класираните кандидати  
21.08.2020г. ОБЯВА

 Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца” (ЦНСТ), „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”

 1. Заявление
 2. Декларация
 3. Декларация по чл. 107
 4. Автобиография

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Списък на класираните кандидати  
20.08.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Извлечение от протокол за проведено интервю  
11.08.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за назначаване на 2 (два) броя служители в звено „Общински съвет по наркотични вещества“ 

 

Допуснати кандидати до участие в интервю

 

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Извлечение от Протокол №2 от 08.09.2020 г. за окончателно класиране на кандидатите  
11.08.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца

 

Недопуснати кандидати до участие в интервю Прекратена процедура съгласно Заповед №1563 от 08.09.2020 г.  
05.08.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 8 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Национален военен университет

 Документи се приемат до 
18 септември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
17.07.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 190 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски

 Документи се приемат
до 4 септември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
09.07.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите

 Документи се приемат
до 10 юли 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
09.07.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 65 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Националната гвардейска част

 Документи се приемат
до 08 септември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
07.07.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги "Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства" и "Център за обществена подкрепа", с адрес: гр. Враца, ул. "Огоста" №2

 1. Обявление за процедура за подбор на персонал за социалните услуги "Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства" и "Център за обществена подкрепа"
 2. Заявление за кандидатстване (по образец)
 3. Автобиография (по образец)
 4. Декларация по чл.107а от Кодекса на труда (по образец)
 5. Декларация (по образец)

Допуснати кандидати до участие в интервю

 

Недопуснати кандидати до участие в интервю

СПИСЪК  
на класира-ните и некласира-ните 
кандидати 

 
 
07.07.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява конкурс за длъжността „Стажант-одитор“ в Звено за вътрешен одит в Общинска администрация Враца.

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
02.07.2020г.

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за длъжността:
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до интервю Списък класирани кандидати  
29.06.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на 2 (два) броя служители на длъжност „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране Съобщение за удължаване на срока за приемане на документи
23.06.2020г. ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ПОДБОР
за длъжността Директор на
общинско предприятие БКС
град Враца
Резултати от концепция Класиране  
19.06.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

  Прекратена процедура по протокол №3 от 29.07.2020г.
09.06.2020

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за следните длъжности: „ХИГИЕНИСТ“ и „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:

 1. Заявление.
 2. Автобиография.
 3. Декларация.
 4. Декларация по чл.107a,ал.1
Допуснати кандидати до интервю Списък класирани кандидати  
04.06.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 171 вакантни длъжности
за приемане на служба в доброволния резерв
във Военноморските сили

Приложение 1

 Документи се приемат
до 10 юли 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
21.05.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

 

 

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

 

Резултати от интервю  
15.05.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 27 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции
Документи се приемат
до 26 юни 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
30.04.2020   ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Електро, отопление и вентилация“ в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати

   
27.04.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца
     
22.04.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба във ВВВУ “Г.Бенковски“
Документи се приемат
до 19 май 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
15.04.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит, Общинска администрация Враца
     
27.03.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
18.03.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит, Общинска администрация Враца
    По заповед №623/09.04.2020 г. на Кмета на Община Враца - прекратена процедура
06.03.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите
Документи се приемат до 13 март 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
06.03.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности
за приемане на военна служба
в НВУ“Васил Левски“

Документи се приемат до 27 март 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
19.02.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

  На основание чл.47 от НПКПМДС конкурсната процедура приключва без класиране
14.02.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца
Недопуснати до конкурс    
11.02.2020

 ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
подбор за длъжността „Главен специалист“ в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране Съобщение за отлагане на интервю
11.02.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА 
подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране Съобщение за отлагане на интервю
10.02.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Счетоводител” в  звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“

Списък на допуснати кандидати  Резултати от интервю  
05.02.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 165 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски /и военно формирование 54990-Враца/

Документи се приемат до до 10 март 2020г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.02.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 5 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до до 28 февруари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.02.2020

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на 3 (три) броя служители на длъжност „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране  
30.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 100 вакантни длъжности
за приемане на военна служба
във Военноморските сили

Документи се приемат до
до 27 март 2020г. включително.

За  информация и подаване на документи.

     
28.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 38 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до до 21 февруари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
08.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 25 вакантни длъжности
за лекари за приемане на военна служба във Военномедицинска академия

Документи се приемат до
до 31 януари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
07.01.2020 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за следните длъжности: "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК", "ПЕДИАТЪР", "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ"

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати до събеседване
за Социален работник

Допуснати до събеседване
за Специален педагог

Недопуснати
за Социален работник

Недопуснати
за Специален педагог

 

Класирани кандидати за „Социален работник“ и „Специален педагог“

Некласирани кандидати