Патронен празник на СУ „Христо Ботев“

Патронен празник на СУ „Христо Ботев“

Място: СУ „Христо Ботев“