Новини

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

подбор

Пълна информация
Процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради - подбор на предложения

СТАРТИРА ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пълна информация
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2024 година

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2024 година

Пълна информация
Заключителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“

Заключителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“

Пълна информация
Проведени обществени обсъждания на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец“

Проведени обществени обсъждания на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец“

Пълна информация
Покана за участие в заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец

Покана за участие в заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец

Пълна информация
Покана за участие в обществено обсъждане на Проект на актуализация на план за интегрирано развитие на община Враца 2021-2027 г.

Покана за участие в обществено обсъждане на Проект на актуализация на план за интегрирано развитие на община Враца 2021-2027 г.

Пълна информация
Отменя се частичното бедствено положение на територията на община Враца

Отменя се частичното бедствено положение на територията на община Враца

Пълна информация
Покана за участие във форум за консултиране и обществено обсъждане на Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Борован – Враца - Вършец

Покана за участие във форум за консултиране и обществено обсъждане на Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Борован – Враца - Вършец

Пълна информация