Новини

Програма за намаляване риска от бедствия - ПРОЕКТ

Гражданите могат да подават своите предложения в срок до 10 март 2021 година

Пълна информация
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца

Данни за достъп

Пълна информация
Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за изпълнението на проект от Инвестиционна програма на Община Враца „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в библиотека“

Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за изпълнението на проект от Инвестиционна програма на Община Враца „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в библиотека“

Пълна информация
Покана за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2021 година

Покана за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2021 година

Пълна информация
Община Враца разширява социалните услуги с нова „Асистентска подкрепа“

Община Враца разширява социалните услуги с нова „Асистентска подкрепа“

Пълна информация
Фермерски пазар

23 януари, от 09:30 до 18:30 часа

Пълна информация
Покана за обществено обсъждане

ДКЦ 1

Пълна информация
Заповед № 69/14.01.2021 г. за отмяна на обявявеното частично бедствено положение

Заповед № 69/14.01.2021 г. за отмяна на обявявеното частично бедствено положение

Пълна информация
Заповед № 61/12.01.2021 г. за обявяване на частично бедствено положение

Заповед № 61/12.01.2021 г. за обявяване на частично бедствено положение

Пълна информация