Общински съвет

Състав

д-р Владимир Христов
д-р Владимир Христов Христов

Председател ОС

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

д-р Иво Ралчовски
д-р Иво Кирилов Ралчовски

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Сашка Александрова
Сашка Иванова Александрова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Владимир Миленков
Владимир Янков Миленков

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

д-р Наташка Велчовска
д-р Наташка Иванова Велчовска

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Нина Дакева
Нина Василева Дакева

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Мария Симеонова
Мария Вескова Симеонова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Моника Ангелова
Моника Пламенова Ангелова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Момчил Калистратов
Момчил Димитров Калистратов

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”