„Грозното пате“ от Х. Кр. Андерсен

„Грозното пате“ от Х. Кр. Андерсен

Място: камерна зала на ДКТ