Трети фолклорен фестивал „Северняшки ритми”- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 2007” с. Нефела

Трети фолклорен фестивал „Северняшки ритми”-

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 2007” с. Нефела

Място: пред сградата на кметство с. Нефела