„XXXVII Международен младежки музикален форум”- Концерт с участието на лауреати от Седмия международен флейтов конкурс Варна 2022г. Солисти: Димитър Гайдаров, Сари Тодорова, Никол Илиева, Селестина Топич /флейта/ Клавирен съпровод: Татяна Божко

„XXXVII Международен младежки музикален форум”- Концерт с участието на лауреати от Седмия международен флейтов конкурс Варна 2022г.

Солисти:  Димитър Гайдаров, Сари Тодорова, Никол Илиева, Селестина Топич  /флейта/

Клавирен съпровод: Татяна Божко

Място: градска концертна зала