Втори етап на конкурса „Creative Danurban Competition”

 

Основната цел на инициативата е да привлече млади и креативни хора, които да разработят проектни или бизнес идеи, насочени към градското развитие на градовете от Дунавския регион. Победителите ще бъдат отличени на специална церемония, която ще се проведе в края на проекта, в Кишинев – Молдова.

Конкурсът обхваща три основни теми:

  • „Градско обновяване – зелено или носталгично?“;
  • „Пространство и места – стари или нови?“;
  • „Пристигане и отпътуване – изкуство и преход“

The competition aims in bringing young and creative minds to develop business or project ideas supporting (sub)urban regeneration in the Danube region cities. Top three winners will receive the opportunity to travel to Chisinau Moldova to join the ceremony at the end of the RESTART_4Danube project.

The competition is designed to cover the three main topics:

  • Urban regeneration – green or nostalgic?“;
  • Spaces and places – old or new?;
  • Coming and going – the art of transition