Поклонение на лобното място на Ботев

Поклонение на лобното място на Ботев

Място: м. Камарата