Изложба на старопечатни книги от фонда на библиотеката на НЧ „Развитие-1869”

Изложба на старопечатни книги от фонда на библиотеката на

НЧ „Развитие-1869”

Място: фоайе на НЧ „Развитие-1869”