”Тримата снежковци“

”Тримата снежковци“
Място: куклена зала на ДКТ