Във Враца ще започне първата фаза от подмяната на уличното осветление

 

 С осигурените средства в размер на 1 125 216 лв. ще стартира първата фаза от обновяването на осветителните тела в града.

В първия етап от цялостната реконструкция ще бъдат обхванати булеварди и ключови пътни артерии във Враца, а след това – вътрешнокварталните улици. Дейностите по модернизация на уличното осветление са на база цялостно енергийно обследване.

В рамките на проекта ще бъдат подменени над 900 осветителни тела и ще се монтират 400 соларни лампи. LED съоръженията ще осигурят много по-голяма енергийна ефективност и осветеност.

Успоредно с подмяната на осветлението, ще се изгради и интелигентна система за неговото управление. По този начин мощността на всяка една лампа ще бъде контролирана, в зависимост от интензитета на движение. Например – при включване на уличната лампа, тя ще работи на 100% от мощността си, а в часовия диапазон от 00:00 до 05:00 часа, ще бъде намалена до 50%.

В първия етап на проекта са предвидени за реконструкция участъците от булевардите - „Демокрация“, „Мито Орозов“, „България“ и „Втори юни“, както и улиците – „Екзарх Йосиф“, „Стоян Заимов“, „Околчица“, "Братя Миладинови" и „Стоян Даскалов“. Така ще бъдат обхванати зоните, с най-голяма натовареност на движението.

Предложението се финансира по процедура на Норвежкия механизъм - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, където партньор на Община Враца е Норск Енерджи.