Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Враца, във връзка с процедура по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г., за населените места на територията на Община Враца

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Враца, във връзка с процедура по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г., за населените места на територията на Община Враца, както следва:
Заповед № 143/30.09.2020 г. землище село Веслец, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 177/01.10.2020 г. землище село Власатица, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 165/01.10.2020 г. землище село Върбица, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 144/30.09.2020 г. землище село Голямо Пещене, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 145/30.09.2020 г. землище село Лиляче, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 175/01.10.2020 г. землище село Мраморен, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 146/30.09.2020 г. землище село Нефела, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 147/30.09.2020 г. землище село Паволче, общ. Враца, обл. Враца;
Заповед № 148/30.09.2020 г. землище село Челопек, общ. Враца, обл. Враца;

Заповед № 201/05.11.2020 г. за землището на село Вировско, общ. Враца, обл. Враца
Заповед № 200/05.11.2020 г. за землището на село Бели извор, общ. Враца, обл. Враца
Заповед № 202/05.11.2020 г. за землището на село Чирен, общ. Враца, обл. Враца
Заповед № 210/11.11.2020 г. за землището на село Тишевица, общ. Враца, обл. Враца

Заповед № 212/16.11.2020 г. за землището на село Баница, общ. Враца, обл. Враца
Заповед № 213/16.11.2020 г. за землището на село Мало Пещене, общ. Враца, обл. Враца
Заповед № 214/16.11.2020 г. за землището на село Оходен, общ. Враца, обл. Враца

Заповед № 218/19.11.2020 г. за землището на село Костелево, общ. Враца, обл. Враца
Заповед № 219/19.11.2020 г. за землището на село Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца

Заповед № 235/08.12.2020 г. за землището на село Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца

Заповед № 108/02.03.2021 г. за землището на село Девене, общ. Враца, обл. Враца

Заповед № 131/24.03.2021 г. за землището на град Враца, общ. Враца, обл. Враца

Заповед № 144/16.04.2021 г. за землището на село Мало Пещене, община Враца