Кметове на Община Враца

 1. Иванчо Николаев - председател на Привременното гражданско управление (1877, 1879-1880, 1881-1882)
 2. Николчо Хаджиантонов (1878, 1880-1881)
 3. Павел Бошнаков (1878)
 4. Цено Ангелов (1882-1883, 1897-1899, 1899-1901)
 5. Иванчо Цветков (1883-1884, 1884-1885, 1885-1887)
 6. Цено Леонкев ( 1887-1893)
 7. Никола Иванов (1893-1894)
 8. Коста Бошнаков (1894-1896, 1901-1902, 1902-1903)
 9. Хаджи Вандо Бобошевски ( 1896-1897)
 10. Харалампи Анков (1901 - председател на тричленна комисия)
 11. Георги Тренчин (1903 - председател на тричленна комисия, 1904- 1905)
 12. Ангел Скачоков (1905)
 13. Димитър Калдърмов (1905-1908)
 14. Иван Симеонов (1908-1913)
 15. Костадин Станков (1913-1920 )
 16. Никола Мишев (1920-1921)
 17. Стоян Кърлов (1921-1922 - председател на тричленна комисия, 1923, 1931-1933, 1944-1945)
 18. Тодор Ил. Петров (1922-1923, 1926, 1931 - председател на тричленна комисия)
 19. Никола Савов (1923-1925)
 20. Стефан Цеков (1925-1926 - председател на тричленна комисия, 1927-1931)
 21. Иван Н. Кръстеняков (1926 - председател на тричленна комисия)
 22. Никола В. Кръстеняков (1926-1927 - председател на тричленна комисия)
 23. Цанко Мумджиев (1933 - председател на тричленна комисия)
 24. Димитър Сараджов (1933)
 25. Танчо Върляков (1933-1934 - председател на тричленна комисия, 1934)
 26. Цветко Цветков (1934-1940)
 27. Никола Сл. Николов (1940-1944)
 28. Георги Н. Георгиев ( 1944)
 29. Георги Д. Хаджиев (1944)
 30. Тодор Бучински (1945-1946 )
 31. Петър Ников ( 1946-1947)
 32. Георги Константинов (1947-1959)
 33. Людмил Янчев (1959-1968)
 34. Ганчо Рачев (1968-1971)
 35. Кръстю Трендафилов (1971-1972)
 36. Сотир Чобанов (1972-1976)
 37. Борис Ничев (1976-1981)
 38. Ангел Вушков (1981-1983)
 39. Асен Недялков (1983, 1988-1990)
 40. Петър Куцанков (1983-1988)
 41. Войслав Бубев (1990-1991, 2003-2007)
 42. Чавдар Савов (1991-1995)
 43. Румен Стоманярски (1995-2003)
 44. инж. Тотю Младенов (2007-2009)
 45. д-р Костадин Шахов (2009-2011)
 46. инж.Николай Иванов (2011-2015)