Община Враца кандидатства с проект по програма ”Красива България”.

Община Враца кандидатства с проект по програма ”Красива България”.

Община Враца внася проект по програма “Красива България” – мярка 02-02 - “Спешно подпомагане на социални домове”. В него се предвижда външно саниране на сградата на Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” град Враца и осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на асансьор. Общата стойността на проектното предложение е 185 992 лева, от които 37 200 лева (20 % ) се осигуряват от Община Враца.

Предвидените ремонтни дейности ще решат проблемите, свързани с течовете и ще подобрят условията за занимания и достъпността на средата за 50-те деца и възрастни с увреждания. В изпълнение на проектните дейности ще бъдат ангажирани и трайно безработни лица.

Дневният център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” единствен в община Враца предлага комплекс от социални услуги в общността. В него социален работник, психолог, логопед, рехабилитатор, музикален ръководител, възпитатели и медицински специалисти осигуряват работа с корекционно-компенсаторни програми, обучение, рехабилитация, медицинско обслужване, транспортна услуга, хранене. Дневен център “Зорница” се посещава от 50 деца и възрастни с увреждания на възраст от 3 до 29 години. От тях 22 деца и възрастни са с диагноза Детска церебрална парализа /ДЦП/ - 100% инвалидност и необходимост от чужда помощ. Ползващи инвалидни колички са 14 деца, един възрастен се придвижва с патерици. Шест деца са незрящи. Останалите деца и възрастни са със смесена патология – умствена изостаналост, сърдечни заболявания, хромозомни заболявания и други.

 

С. Ганева