Община Враца напомня, че почистването на тротоарите от снега е задължение на собствениците на сградите.

Община Враца напомня, че почистването на тротоарите от снега е задължение на собствениците на сградите.

   Собствениците на сгради и фирми са длъжни да почистват тротоарите пред и около къщите, дворовете, заведенията, търговските обекти и др. от кал, смет, сухи листа, сняг и други отпадъци. Събраният сняг се натрупва в близост до бордюрите, а отпадъците се поставят в определените за целта места.    Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов разпореди да бъде извършена проверка спазва ли се наредбата. Дадохме достатъчно дълъг гратисен период. До този момент няма глобени граждани и фирми. Около 700 бр. копия от Заповед № 1729/14.11.2008 г. на Кмета на община Враца за почистване на прилежащите територии са разпространени във входовете на жилищни блокове и кооперации в целия град.    От днес инспектори, служители на отдел „Екология” в община Враца ще проверяват и глобяват граждани и фирми, които не са си свършили съвестно работата.    Проверките продължават и през следващата седмица като при засечени нередности ще бъдат писани повторни актове. Актовете ще са в размер до 500 лв. По данни на кметския наместник на ж.к „Дъбника” Ботьо Гарвански на територията на комплекса има 180 търговските фирми и 393 входа. Всички са предупредени писмено да почистват прилежащите им райони.

Н. Божилова