Кметът на Враца инж. Тотю Младенов свиква Оперативен щаб за действие при зимни условия и други бедствия.

Кметът на Враца инж. Тотю Младенов свиква Оперативен щаб за действие при зимни условия и други бедствия.

   Съгласно Заповед № 6/07.01.2009 на кмета на общината Оперативната група ще заседава на 8 януари от 9.00 ч. сутринта във връзка с лошите метеорологични условия и ограничаване доставката на природен газ за битови нужди с цел създаване на нормални условия за работа на територията на общината и безаварийно движение на МПС по улиците и пътищата. На заседанието ще присъстват: - г-н Николай Горанов Коцев - председател на Общинския съвет - г-н Иван Мицов Иванов - зам. кмет - г-жа Силвия Петкова Драйчева - зам. кмет - д-р Слави Любомиров Георгиев - зам. кмет - г-жа Тонка Милева Иванова - зам. кмет - г-н Пламен Борисов Кръстев - секретар - управителя на „Топлофикация” – Враца - управителя на „Електроразпределение” – Враца - управителя на БТК – Враца - управителя на „В и К” – Враца - управителя на „Булгаргаз” – с. Чирен - управителя на Областно пътно управление – Враца - управителя на фирмата „Пътно поддържа” – Враца - управителя на „БКС” – Враца - началника на РПУ– Враца - командира на под. 52380 – гр. Враца - директора на Областна дирекция „ГЗ” - началника на отдел „АСД, УК и ОМП” в Община Враца - гл. инспектор „ГЗ” – Община Враца - управителя на фирма „Вратица” – Враца - управителя на фирма „Центромет” – Враца.    Ръководителите на фирмите „БКС”, „ОПУ”, „Топлофикация”, „Електроразпределение”, „В и К” и „Булгаргаз” – с. Чирен ще представят разчети за работа при зимни условия и ограничена доставка на природен газ.

Заповед №6/07.01.2009 г.

П. Ганчовска