Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов направи отчет за работата на общинската администрация през първата година от мандат 2007-2011.

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов направи отчет за работата на общинската администрация през първата година от мандат 2007-2011.

Отчет за работата на Община Враца в периода ноември 2007 – ноември 2008 година