ЕКОПАК започва национална кампания за повишаване ефективността на разделното събиране под мотото “Бъди модерен! Събирай разделно!”

ЕКОПАК започва национална кампания за повишаване ефективността на разделното събиране под мотото “Бъди модерен! Събирай разделно!”

   ЕКОПАК България стартира национална програма за повишаване ефективността на разделното събиране и нарастване дела на отпадъците от опаковки, генерирани от домакинствата. Партньор на компанията във Враца е Общината.

   Мотото на програмата е: „Бъди модерен! Събирай разделно!” и има за цел да мотивира хората да изхвърлят отпадъците от опаковки в трите цветни контейнера, да стимулира екологично-отговорното поведение и грижа към средата, в която всички живеем.

   За всеки тон разделно събрани от жителите на Враца отпадъци от опаковки, ЕКОПАК ще направи дарения в инфраструктура и подобряване на градската среда по следната схема:

- за 1 тон хартия – 13 дървета - за 1 тон стъкло – 10 реновирани улични лампи - за 1 тон пластмаса и/или метал – енергоспестяващи лампи за болницата/детска градина/училище

   В кампанията ще се включат и 1 200 деца на възраст от 5 до 11 години от училищата „Иван Вазов”, „Св. Софроний Врачански” и „Васил Левски” и възпитаници на ОДЗ № 4, ЦДГ № 9 и ЦДГ № 17. Първата инициатива на децата ще бъде да изградят модел на своя еко-град по повод Деня на Земята – 22 април.

   Събраните количества отпадъци от опаковки ще бъдат отчитани ежемесечно, като информация за постигнатите резултати ще бъде предоставяна на кметовете на общините-партньори, на националните и регионални медии с цел информиране на обществеността и ще бъде публикувана на страницата на ЕКОПАК в интернет: www.ecopack.bg. Окончателните резултати за събраните от жителите на всяка община количества опаковки ще бъдат обобщени и представени на пресконференция в средата на януари 2009 г. и през март ще стартират дейностите по подобряване на градската среда и инфраструктура.