Общински съвет

Състав

Мартин Стойчевски
Мартин Руменов Стойчевски

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

д-р Димитър Пеев
д-р Димитър Георгиев Пеев

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Светослав Арнаудов
Светослав Калинов Арнаудов

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Цветелина Здравкова
Цветелина Николаева Здравкова

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Ивайло Иванов
Ивайло Димитров Иванов

Общински съветник

ПП „Граждани за Европейско развитие на България”

Станислав Попов
Станислав Иванов Попов

Общински съветник

МК „Бъдеще за родината“

Младен Младенов
Младен Георгиев Младенов

Общински съветник

МК „Бъдеще за родината“

Стефан Стаменов
Стефан Цветанов Стаменов

Общински съветник

МК „Бъдеще за родината“

Михаил Михайлов
Михаил Ивов Михайлов

Общински съветник

МК „Бъдеще за родината“