Общински съвет

Състав

Найден Василев
Найден Христофоров Василев

Общински съветник

МК "БАСТА"

Красимир Ангелов
Красимир Симеонов Ангелов

Общински съветник

ПП ВМРО - Българско национално движение

Момчил Янков
Момчил Пламенов Янков

Общински съветник

ПП ВМРО - Българско национално движение

Владислава Лакова
Владислава Тошева Лакова

Общински съветник

Обединение "Демократична България"

Георги Генов
Георги Димитров Генов

Общински съветник

Обединение "Демократична България"

Диляна Давидкова
Диляна Иванова Давидкова

Общински съветник

Земеделски народен съюз

Венелин Петров
Венелин Ценов Петров

Общински съветник

Земеделски народен съюз

Ирина Иванова
Ирина Йорданова Иванова

Общински съветник

ПП СДС

Румен Петков
Румен Христов Петков

Общински съветник

ПП СДС