Общински съвет

Състав

Борислав Банчев
Борислав Константинов Банчев

Общински съветник

ПП „Новото време - ДПС“

Христо Найденов
Христо Найденов Найденов

Общински съветник

ПП „Новото време - ДПС“

Найден Василев
Найден Христофоров Василев

Общински съветник

ПП „Новото време - ДПС“

Николай Николов
Николай Емилов Николов

Общински съветник

ПП „Новото време - ДПС“

Мирослав Ангелов
Мирослав Пламенов Ангелов

Общински съветник

ПП „Български гласъ“

Венелин Янков
Венелин Людмилов Янков

Общински съветник

ПП „Български гласъ“

Веселин Георгиев
Веселин Цветелинов Георгиев

Общински съветник

ПП „Български гласъ“

Иван Иванов
Иван Георгиев Иванов

Общински съветник

КП „Българска социалистическа партия“

Цветелина Дамяновска
Цветелина Върбанова Дамяновска

Общински съветник

КП „Българска социалистическа партия“