Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
138 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
137 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
136 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
135 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
134 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
133 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
132 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
131 / 26.05.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
130 / 26.05.2020
Решения
- - -