Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
337 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
336 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
335 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
334 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
333 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
332 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
331 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
330 / 30.03.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
329 / 30.03.2021
Решения
- - -