Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1012 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1011 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1010 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1009 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1008 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1007 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1006 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1005 / 29.08.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1004 / 29.08.2023
Решения
- - -