Общински съвет

Решения

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
107 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
106 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
105 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
104 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
103 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
102 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
101 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
100 / 27.02.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
99 / 27.02.2024
Решения
- - -