Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
852 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
851 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
850 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
849 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
848 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
847 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
846 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
845 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
844 / 28.02.2023
Решения
- - -