Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
33 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
32 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
31 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
30 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
29 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
28 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
27 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
26 / 19.12.2019
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
25 / 19.12.2019
Решения
- - -