Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
843 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
842 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
841 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
840 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
839 / 28.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
838 / 13.02.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
837 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
836 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
835 / 31.01.2023
Решения
- - -