Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1028 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1027 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1026 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1025 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1024 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1023 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1022 / 26.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1021 / 13.09.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1020 / 29.08.2023
Решения
- - -