Общински съвет

Решения

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
171 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
170 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
169 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
168 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
167 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
166 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
165 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
164 / 30.04.2024
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
163 / 30.04.2024
Решения
- - -