Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
202 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
201 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
200 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
199 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
198 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
197 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
196 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
195 / 28.07.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
194 / 28.07.2020
Решения
- - -