Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
908 / 15.05.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
907 / 15.05.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
906 / 15.05.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
905 / 25.04.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
904 / 25.04.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
903 / 25.04.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
902 / 25.04.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
901 / 25.04.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
900 / 25.04.2023
Решения
- - -