Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
404 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
403 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
402 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
401 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
400 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
399 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
398 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
397 / 25.05.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
396 / 25.05.2021
Решения
- - -