Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
725 / 20.09.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
724 / 20.09.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
723 / 30.08.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
722 / 30.08.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
721 / 30.08.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
720 / 30.08.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
719 / 30.08.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
718 / 30.08.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
717 / 30.08.2022
Решения
- - -