Общински съвет

Решения

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
32 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
31 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
30 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
29 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
28 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
27 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
26 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
25 / 28.11.2023
Решения
- - -
Мандат
2023 - 2027
№/Дата
24 / 28.11.2023
Решения
- - -