Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
474 / 11.10.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
473 / 11.10.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
472 / 28.09.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
471 / 28.09.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
470 / 28.09.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
469 / 28.09.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
468 / 28.09.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
467 / 28.09.2021
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
466 / 28.09.2021
Решения
- - -