Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
232 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
231 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
230 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
229 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
228 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
227 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
226 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
225 / 29.09.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
224 / 29.09.2020
Решения
- - -