Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
276 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
275 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
274 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
273 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
272 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
271 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
270 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
269 / 22.12.2020
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
268 / 22.12.2020
Решения
- - -