Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
837 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
836 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
835 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
834 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
833 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
832 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
831 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
830 / 31.01.2023
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
829 / 31.01.2023
Решения
- - -