Общински съвет

Решения

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
617 / 12.05.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
616 / 12.05.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
615 / 29.04.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
614 / 26.04.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
613 / 26.04.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
612 / 26.04.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
611 / 26.04.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
610 / 26.04.2022
Решения
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
609 / 26.04.2022
Решения
- - -