Общински съвет

На живо

Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
23.11.2021
Видео
https://youtu.be/mfpDGSlLAsI
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
22.11.2021
Видео
https://youtu.be/CF6UWfAPjdU
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
21.10.2021
Видео
https://youtu.be/jXpstrMUkBI
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.10.2021
Видео
https://youtu.be/x_C6aketxDI
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.10.2021
Видео
https://youtu.be/W5C22Ow6yQA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
18.10.2021
Видео
https://youtu.be/hoMy2ZBtv0w
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
23.09.2021
Видео
https://youtu.be/YlWzuUe693A
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.09.2021
Видео
https://youtu.be/09ecoC4phqc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
25.08.2021
Видео
https://youtu.be/IQ2MVAfd4fw