Общински съвет

На живо

Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.04.2021
Видео
https://youtu.be/ED_ZvLKA4Hc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.04.2021
Видео
https://youtu.be/9IAH4lBJ7Yc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
25.03.2021
Видео
https://youtu.be/jpOfFI1fTeI
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
24.03.2021
Видео
https://youtu.be/fhV_vGFBuYA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
23.03.2021
Видео
https://youtu.be/3dogCyWlniA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
22.03.2021
Видео
https://youtu.be/pe1h3hCX1WA
 
Сесия
Заседание на Общински съвет
Дата
23.02.2021
Видео
https://youtu.be/0yaGvGI5aFA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
18.02.2021
Видео
https://youtu.be/XVFLFgm-Bt4
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
17.02.2021
Видео
https://youtu.be/iKZKbyN5tXs