Общински съвет

На живо

Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
24.08.2021
Видео
https://youtu.be/PQjMum8pVTk
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
23.08.2021
Видео
https://youtu.be/T66mqNfAv90
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
22.07.2021
Видео
https://youtu.be/bvcO7SM8hdg
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
21.07.2021
Видео
https://youtu.be/134iso9s1dc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.07.2021
Видео
https://youtu.be/R4zu1m00VXQ
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.07.2021
Видео
https://youtu.be/aIhrXHseU9U
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.05.2021
Видео
https://youtu.be/SZBVCO8dY8s
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
22.04.2021
Видео
https://youtu.be/8fpMd0DJQRw
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
21.04.2021
Видео
https://youtu.be/ZGYQG51DTT8