Общински съвет

На живо

Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.05.2021
Видео
https://youtu.be/SZBVCO8dY8s
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
22.04.2021
Видео
https://youtu.be/8fpMd0DJQRw
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
21.04.2021
Видео
https://youtu.be/ZGYQG51DTT8
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.04.2021
Видео
https://youtu.be/ED_ZvLKA4Hc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.04.2021
Видео
https://youtu.be/9IAH4lBJ7Yc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
25.03.2021
Видео
https://youtu.be/jpOfFI1fTeI
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
24.03.2021
Видео
https://youtu.be/fhV_vGFBuYA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
23.03.2021
Видео
https://youtu.be/3dogCyWlniA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
22.03.2021
Видео
https://youtu.be/pe1h3hCX1WA