Общински съвет

На живо

Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.01.2022
Видео
https://youtu.be/n7enTRymSG8
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.01.2022
Видео
https://youtu.be/WhUQypvN6hA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
18.01.2022
Видео
https://youtu.be/1-U1c6beclE
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
17.01.2022
Видео
https://youtu.be/Xto7lxKP1rA
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
16.12.2021
Видео
https://youtu.be/lbhtsfaC3pI
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
15.12.2021
Видео
https://youtu.be/7gjweGJ687g
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
14.12.2021
Видео
https://youtu.be/b3O8FfWfVKU
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
13.12.2021
Видео
https://youtu.be/4YqDfeDRsXk
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
24.11.2021
Видео
https://youtu.be/SYSqPcatSFQ