Общински съвет

На живо

Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
23.09.2021
Видео
https://youtu.be/YlWzuUe693A
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.09.2021
Видео
https://youtu.be/09ecoC4phqc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
25.08.2021
Видео
https://youtu.be/IQ2MVAfd4fw
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
24.08.2021
Видео
https://youtu.be/PQjMum8pVTk
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
23.08.2021
Видео
https://youtu.be/T66mqNfAv90
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
22.07.2021
Видео
https://youtu.be/bvcO7SM8hdg
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
21.07.2021
Видео
https://youtu.be/134iso9s1dc
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
20.07.2021
Видео
https://youtu.be/R4zu1m00VXQ
 
Сесия
Заседание на постоянни комисии
Дата
19.07.2021
Видео
https://youtu.be/aIhrXHseU9U