Общински съвет

Комисии

Наименование
Постоянна комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии
Председател
Гроздан Темнишки
Зам-председател
Марин Цветков
Членове Милена Иванова; Васил Василев; Мирон Иванов; Стефан Стаменов; Ангел Иванов; Венелин Петров; д-р Димитър Пеев;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по приватизация, жилищна политика, общинска собственост и устройство на територията
Председател
Христина Младенова
Зам-председател
Екатерина Илиева
Членове Васил Василев; Николай Николов; Марин Цветков; Георги Генов; Венелин Петров; д-р Димитър Пеев; Гроздан Темнишки;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси
Председател
Васил Василев
Зам-председател
Владислава Лакова
Членове д-р Иво Ралчовски; Сашка Александрова; Цветелина Дамяновска; Бойко Ничев; Борислав Банчев; Венелин Петров; Десислава Димитрова;
- - -