Общински съвет

Комисии

Наименование
Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Председател
д-р Иво Ралчовски
Зам-председател
д-р Наташка Велчовска
Членове д-р Димитър Пеев; Стефан Стаменов; Христо Найденов; Адриан Тодоров; Владислава Лакова; Ирина Иванова; Ивайло Иванов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по екология, земеделие и гори
Председател
Светослав Арнаудов
Зам-председател
Найден Василев
Членове Момчил Калистратов; д-р Димитър Пеев; Младен Младенов; Мирослав Ангелов; Адриан Тодоров; Красимир Богданов; Иво Иванов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по спорт, туризъм, младежки политики
Председател
Момчил Калистратов
Зам-председател
Иван Иванов
Членове д-р Иво Ралчовски; Мартин Стойчевски; Младен Младенов; Найден Василев; Мирослав Ангелов; Васко Врачовски; Ирина Иванова;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по образование
Председател
Румен Петков
Зам-председател
Красимир Богданов
Членове д-р Наташка Велчовска; Мартин Стойчевски; д-р Димитър Пеев; Стефан Стаменов; Христо Найденов; Веселин Георгиев; Кирил Кунгалов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по култура
Председател
Красимир Богданов
Зам-председател
Ирина Иванова
Членове д-р Наташка Велчовска; Мартин Стойчевски; Стефан Стаменов; Христо Найденов; Васко Врачовски; Лилиан Петков; Ивайло Иванов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации
Председател
Цветелина Здравкова
Зам-председател
Васко Врачовски
Членове д-р Иво Ралчовски; Сашка Александрова; Станислав Попов; Борислав Банчев; Веселин Георгиев; Иван Иванов; Румен Петков;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика
Председател
Станислав Попов
Зам-председател
Кирил Кунгалов
Членове Сашка Александрова; Моника Ангелова; Цветелина Здравкова; Борислав Банчев; Веселин Георгиев; Томас Петров; Иво Иванов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по въпросите на развитието на селата на територията на Община Враца
Председател
Моника Ангелова
Зам-председател
Румен Петков
Членове Момчил Калистратов; Светослав Арнаудов; Младен Младенов; Найден Василев; Мирослав Ангелов; Цветелина Дамяновска; Иво Иванов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси
Председател
Мария Симеонова
Зам-председател
Владислава Лакова
Членове Владимир Миленков; Нина Дакева; Михаил Михайлов; Николай Николов; Венелин Янков; Цветелина Дамяновска; Ивайло Иванов;
- - -