Новини

Приключиха информационните срещи за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“

Приключиха информационните срещи за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“

Пълна информация
Дирекция „Бюро по труда“ - Враца организира информационно събитие под наслов „Да работиш (е) яко!“

Целта е да бъдат достигнати неактивните лица на пазара на труда от община Враца

Пълна информация
Реконструкция на съществуващата контактна мрежа - първа копка

18 октомври

Пълна информация
Публично обсъждане във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво след изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

Разработено е Предложение за Национална карта на социалните услуги

Пълна информация
Актуализиран е проекта на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Актуализиран е проекта на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Пълна информация
Общинският щаб проведе учение

учение

Пълна информация
Покана за участие в обучение на представители на партньорите по проект "Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец"

Покана за участие в обучение на представители на партньорите по проект "Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец"

Пълна информация
Община Враца ще отбележи спортната проява Световен ден на ходенето 2023 г. с традиционен поход до местността Речка

Община Враца ще отбележи спортната проява Световен ден на ходенето 2023 г. с традиционен поход до местността Речка

Пълна информация
Приключиха първите три форума по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“

Приключиха първите три форума по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“

Пълна информация