Новини

Община Враца обявява Проект на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Община Враца обявява Проект на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Пълна информация
Покана за участие във форум за обсъждане на социално икономически анализ, основа за разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие

Покана за участие във форум за обсъждане на социално икономически анализ, основа за разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие

Пълна информация
Покана за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Борован

Покана за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Борован

Пълна информация