Новини

Временно се ограничава движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

Временно се ограничава движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

Пълна информация
Обява за осигуряване на обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“

Осигурен е обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“

Пълна информация
Движението в участък от бул. „Втори юни“ временно се ограничава в едната лента

Движението в участък от бул. „Втори юни“ временно се ограничава в едната лента

Пълна информация