Новини

Промяна в маршрутно разписание

поради ремонтни дейности на ВиК - Враца

Пълна информация
Временна организация на движението в участък от бул. "Втори юни"

движението ще бъде ограничено само в едната лента

Пълна информация
Движението в участък от бул. „Втори юни“ временно ще бъде ограничено в едната лента

Движението в участък от бул. „Втори юни“ временно ще бъде ограничено в едната лента

Пълна информация
Ограничава се движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

Ограничава се движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

Пълна информация
Временно се ограничава движението в участък от ул. „Граф Игнатиев“

поради извършване на строителни дейности

Пълна информация
Покана за обществено обсъждане

проект за Воден цикъл

Пълна информация
Покана за обществено обсъждане

проект за Воден цикъл

Пълна информация
Временна организация на движението в част от ул. „Оборище“

Временна организация на движението в част от ул. „Оборище“

Пълна информация
ПОКАНА за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

ПОКАНА за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Пълна информация