Новини

Състезание „Design Thinking“ за младежи от 16 до 29 годишна възраст по проект „QuesTour – Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България – Сърбия“

Състезание „Design Thinking“ за младежи от 16 до 29 годишна възраст по проект „QuesTour – Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България – Сърбия“

Пълна информация