Новини

Програма за намаляване риска от бедствия - ПРОЕКТ

Гражданите могат да подават своите предложения в срок до 10 март 2021 година

Пълна информация
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца

Данни за достъп

Пълна информация