Новини

Приключи изпълнението на Проект № BGCULTURE-1.001-0031-C01 „Младежки дом - атрактивно културно средище“

Приключи изпълнението на Проект № BGCULTURE-1.001-0031-C01 „Младежки дом - атрактивно културно средище“

Пълна информация
Тест на Националната система за ранно предупреждение

1 април от 11:00 часа

Пълна информация
Тест на локалната система за оповестяване

1 април от 11:00 часа

Пълна информация
Заключителна пресконференция

Заключителна пресконференция

Пълна информация
До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

подбор

Пълна информация
Процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради - подбор на предложения

СТАРТИРА ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пълна информация
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2024 година

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2024 година

Пълна информация
Заключителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“

Заключителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“

Пълна информация
Проведени обществени обсъждания на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец“

Проведени обществени обсъждания на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец“

Пълна информация