Новини

Община Враца представи програмата за оптимизация на общинската училищна мрежа.

   Мерките заложени в нея чертаят един болезнен, но неизбежен процес, касаещ много учители, деца, родители, общественост. Водещ мотив при конструирането на бъдещата училищна мрежа е стремежът за осигуряване ...

Пълна информация
Само още седмица за включване в демонстрационен проект „Обновяване на жилищни сгради”.

   Само още седмица сдружените собственици на многофамилни жилищни сгради могат да заявят желанието си за включване в демонстрационен проект „Обновяване на жилищни сгради”. Община Враца е една ...

Пълна информация
Улица „Мито Цветков” – затворена за движение.

   Във връзка с изграждане на канализация и реконструкция на водопровод на ул. „Мито Цветков”, Община Враца уведомява гражданите и гостите на Враца, че от 10 до 18 март 2008 г. ул. „Мито ...

Пълна информация
Проект за разширяване на Депото за твърди битови отпадъци е внесен в ПУДООС.

   Проектът на Община Враца за изграждане на две нови клетки в Регионалното депо за твърди битови отпадъци „Враца-Мездра” е внесен за разглеждане в Предприятието за управление на дейностите ...

Пълна информация
Нови електронни услуги ще предлага Община Враца

         Община Враца ще увеличи електронните услуги, които предлага на гражданите. Това ще стане възможно след въвеждането на новите вътрешни правила за работа с електронни документи, документи на хартиен ...

Пълна информация