Новини

Инж. Тотю Младенов благодари на 85 годишната Христина Петрова от Враца.

Пълна информация
„Бебе 2009” на Враца получи от кмета инж. Тотю Младенов златна паричка за късмет

   Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов посети първото бебе на 2009 година, родено на 1 януари в 4.57 ч. във врачанската болница с помощта на екипа на д-р. Миткова. Бебето е момченце с мерки 2,600 ...

Пълна информация
Кметът на Враца инж. Тотю Младенов свиква Оперативен щаб за действие при зимни условия и други бедствия.

   Съгласно Заповед № 6/07.01.2009 на кмета на общината Оперативната група ще заседава на 8 януари от 9.00 ч. сутринта във връзка с лошите метеорологични условия и ограничаване доставката на природен газ ...

Пълна информация
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов разговаря с областния управител на Лиеж по време на двудневно посещение в белгийския град в края на ноември 2008 година.

   Пътуването беше осъществено съвместно с изпълнителния директор на Търговско-промишлената палата във Враца Илияна Филипова по покана на председателя на Търговско-промишлената палата на Лиеж Винсен Писар.    ...

Пълна информация
Започна приемането на патентни декларации за 2009 година.

До края на месец януари 2009 година всички лица, задължени с патентен данък трябва да подадат декларации за упражняваната от тях дейност на територията на община Враца в Дирекция „Местни данъци и ...

Пълна информация
Открит достъп и обсъждане на постъпилите идейни проекти за „Покрит общински пазар” във Враца ще се състои на 6 януари 2009 година в Заседателната зала на Община Враца.

   В последните работни дни на 2008 година в присъствието на представители на врачанските медии бяха отворени постъпилите четири предложения за изграждане на покрит пазар. Съгласно условията на конкурса ...

Пълна информация
Община Враца внесе проект „Градска среда в хармония с природата” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

Това е петият подаден проект на Община Враца по Оперативна програма «Регионално развитие» и е насочен към благоустрояване на основни функционални пространства в градската зона на Враца, имащи определящо ...

Пълна информация
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов издаде заповед за определяне границите на районите и предоставяните в тях услуги по сметосъбиране в град Враца и населените места на общината

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 66 и чл. 72 от Административно процесуалния кодекс и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци ...

Пълна информация
Промени в работния график на центровете за обслужване на граждани в Община Враца

Във връзка със счетоводното приключване на 2008 година, Община Враца съобщава на гражданите и потребители на услуги, че приходните каси на дирекция „Местни данъци и такси” ще обслужват различни ...

Пълна информация