Новини

Посещение на заместник-кметът по образование на община Враца Силвия Драйчева в Германия дава нови насоки в развитието на отношенията между Враца и Франкфурт на Одер.

   Между 5 и 7 януари 2009 г. по покана на Кмета на Франкфурт на Одер, Германия Силвия Драйчева участва в работна среща за изграждане на съвместен проект по програма на Европейската комисия „Европа ...

Пълна информация
Община Враца напомня, че почистването на тротоарите от снега е задължение на собствениците на сградите.

   Собствениците на сгради и фирми са длъжни да почистват тротоарите пред и около къщите, дворовете, заведенията, търговските обекти и др. от кал, смет, сухи листа, сняг и други отпадъци. Събраният сняг ...

Пълна информация
Областният диспансер за психични заболявания със стационар открива нова услуга за хора с тежки психични разстройства.

   Диспансерът участва в обществена поръчка, обявена от Министерство на Здравеопазването на 29.11.2008 г. за създаване и функциониране на “Дневен център за рехабилитация на лица с тежка психична ...

Пълна информация
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов издаде заповед за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с топлинна енергия на територията на община Враца.

   Заповедта е издадена на основание заповед № РД-16-02/07.01.2009 г. на Министъра на икономиката и енергетиката на Република България за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с природен газ за ...

Пълна информация
По инициатива на кмета на Враца Тотю Младенов се проведе среща с изпълнителния директор на „Топлофикация Враца” инж. Кремен Георгиев.

Обсъдени бяха проблемите с отоплението във б. Втора поликлиника във Враца. Изпълнителният директор на топлофикационното дружество се ангажира да 21 януари абонатната станция да бъде ремонтирана и подменена ...

Пълна информация
Кметът на Община Враца инж. Тотю Младенов ожени първата брачна двойка за 2009 година.

   Гражданският брак беше сключен на 10 януари в Ритуалната зала на Община Враца. Щастливите младоженци бяха 28-годишната Катя Кирилова и Стефан Манчев на 29 години. За същата дата беше насрочена още една ...

Пълна информация
Община Враца съобщава на наемателите на общински жилища

   Община Враца съобщава на наемателите на общински жилища, че от 1 февруари 2009 година могат да подадат заявления, с които да декларират желанието си да закупят ползваното от тях общинско жилище.    ...

Пълна информация
Експертна комисия направи проверка на каптираните източници в местността „Боров камък” във Врачанския Балкан.

   По повод многобройни сигнали и петиция на граждани относно каптиране на водоизточник, водата от който захранва водопад „Боров камък" комисия от специалисти от Община Враца, Басейнова дирекция ...

Пълна информация
Ситуацията, създадена с ограниченото подаване на газ на територията на община Враца е овладяна и подлежи на непрекъснат оперативен контрол.

Ситуацията, създадена с ограниченото подаване на газ на територията на община Враца е овладяна и подлежи на непрекъснат оперативен контрол. До момента няма затворени училища, десетки и здравни заведения ...

Пълна информация