Новини

Общо събрание на жителите на село Чирен се проведе днес.

     Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов, зам. кмета по образование Силвия Драйчева и секретаря на община Враца Пламен Кръстев взеха участие в провелото се днес общо събрание на село Чирен, на което ...

Пълна информация
Община Враца кандидатства с проект по програма ”Красива България”.

Община Враца внася проект по програма “Красива България” – мярка 02-02 - “Спешно подпомагане на социални домове”. В него се предвижда външно саниране на сградата на Дневен ...

Пълна информация
Наближава крайният срок за актуализация на данните за животновъдните стопанства.

28 февруари 2009 г. е крайният срок за подаване на документи от всички земеделски стопани на едър рогат добитък, овце и кози в Общинската ветеринарномедицинска служба за актуализиране на подадените от ...

Пълна информация
Служба Пробация и Социално подпомагане се присъединиха към подписания Механизъм за взаимодействие на институциите, работещи по проблемите на превенцията и противодействието на асоциалното поведение на децата.

     По инициатива на заместник-кмета Силвия Драйчева през май 2008 г. беше подписан документът, който обединява волята на институциите в община Враца за съгласувана работа в интерес на деца с девиантно ...

Пълна информация
ПОКАНА за Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2009 г.

  ПОКАНА На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Ръководството на Община Враца организира   Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2009 г.   Обсъждането ще се ...

Пълна информация
Община Враца внесе проект в Министерство на държавната администрация и административната реформа по Оперативна програма „Административен капацитет”

Община Враца внесе проект в Министерство на държавната администрация и административната реформа по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02-3.1. ...

Пълна информация
Община Враца започна актуализация на картотеката на нуждаещите се от жилище.

В община Враца са картотекирани 1 098 семейства като нуждаещи се от жилища. През октомври на всички семейства бяха изпратени писма с обратни разписки за актуализация на картотеката, в което са посочени ...

Пълна информация
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов внесе в Общински съвет – Враца отчет за работата на община Враца през 2008 г.

Във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието ...

Пълна информация
Председателят на Държавната агенция по туризма Анелия Крушкова представи във Враца конкурса „Отлична туристическа дестинация”.

Град Враца бе домакин на информационна среща по повод националния конкурс „Отлична туристическа дестинация” по проект EDEN 2009. Подробности за неговото провеждане представи Анелия Крушкова, ...

Пълна информация