Новини

ОБЩИНА ВРАЦА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ГЛОБАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА „СВЕТОВЕН ФОНД ЗА ДИВА ПРИРОДА” (WWF)

Пълна информация
Кметът на град Враца инж. Тотю Младенов разпореди да се свика днес Експертният съвет на архитектите, под ръководството на гл. архитект на Общината Пламен Стоянов.

На заседанието беше обсъдено и построяваното на параклис в двора на МБАЛ “Христо Ботев” във Враца. Това беше и първата точка от дневния ред. След дебати Експертният съвет излезе със становище: 1.Параклисът ...

Пълна информация
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов, заместник-кметове и експерти от общинската администрация взеха участие в срещата с домоуправители, председатели на квартални съвети в ж. к. „Дъбника” и „Сениче” и жители на двата комплекса.

Кметският наместник Ботьо Гарвански отчете дейността си за 2008 година. По данни на служба “ГРАО” в кварталите “Дъбника” и “Сениче” живеят 23 831 жители, настанени в ...

Пълна информация
Проекто-списъкът на картотекираните като крайно нуждаещи се лица, които ще бъдат настанявани в общински жилища през 2009 година е обявен в Центъра за услуги и информация на Община Враца.

Всички желаещи граждани могат да се запознаят с него на информационното табло в Центъра за услуги и информация в Община Враца и в случай, че имат възражения да ги подадат в срок до 30 март 2009 г. В списъка ...

Пълна информация
Комисията по здравеопазване, закрила на детето и социални дейности прие ПРАВИЛА за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца

Пълна информация
Всички автобусни спирки ще бъдат почистени и боядисани в първите дни на следващия месец, съобщиха от общинското дружество “Автобусни превози”-Враца.

Инициативата е подкрепена от кмета на община Враца инж. Тотю Младенов. Всички табели на автобусните спирки, които са изкривени, счупени или просто ги няма ще бъдат подменени с нови, съобщи управителя на ...

Пълна информация
Светла Кръстева е новият заместник-кмет по устройство на територията и строителство в Община Враца.

На традиционната пресконференция в понеделник, кметът на община Враца инж. Тотю Младенов представи новият заместник-кмет, който ще заеме поста от 24 март 2009 г. Светла Кръстева е общински съветник и ...

Пълна информация
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов покани народните представители Димитър Гъндев и Георги Божинов на среща-разговор за бъдещето на проектите на Община Враца.

Целта на поканата е да изясни отговорностите и ангажиментите на народните представители от врачанския избирателен район към проектите, с които Община Враца кандидатства за финансиране по европейски и национални ...

Пълна информация
ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Пълна информация