Новини

Проведени обществени обсъждания на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец“

Проведени обществени обсъждания на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец“

Пълна информация
Покана за участие в заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец

Покана за участие в заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец

Пълна информация
Покана за участие в обществено обсъждане на Проект на актуализация на план за интегрирано развитие на община Враца 2021-2027 г.

Покана за участие в обществено обсъждане на Проект на актуализация на план за интегрирано развитие на община Враца 2021-2027 г.

Пълна информация
Отменя се частичното бедствено положение на територията на община Враца

Отменя се частичното бедствено положение на територията на община Враца

Пълна информация
Покана за участие във форум за консултиране и обществено обсъждане на Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Борован – Враца - Вършец

Покана за участие във форум за консултиране и обществено обсъждане на Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Борован – Враца - Вършец

Пълна информация
Проведе се ново учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец”

Проведе се ново учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец”

Пълна информация
Днес тестват системата за ранно оповестяване

Днес

Пълна информация
Тестват системата за ранно оповестяване

На 17 ноември

Пълна информация
Покана за участие в обучениe на местни лидери и заинтересовани страни

проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец”

Пълна информация