Новини

Реконструкция на съществуващата контактна мрежа - първа копка

18 октомври

Пълна информация
Публично обсъждане във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво след изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

Разработено е Предложение за Национална карта на социалните услуги

Пълна информация
Актуализиран е проекта на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Актуализиран е проекта на Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Пълна информация
Общинският щаб проведе учение

учение

Пълна информация
Покана за участие в обучение на представители на партньорите по проект "Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец"

Покана за участие в обучение на представители на партньорите по проект "Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец"

Пълна информация
Община Враца ще отбележи спортната проява Световен ден на ходенето 2023 г. с традиционен поход до местността Речка

Община Враца ще отбележи спортната проява Световен ден на ходенето 2023 г. с традиционен поход до местността Речка

Пълна информация
Приключиха първите три форума по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“

Приключиха първите три форума по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“

Пълна информация
Тестват системата за ранно оповестяване

на 2 октомври

Пълна информация
Покана заключителна пресконференция по Проект "СТИМУЛ за ранно детско развитие"

на 28 септември от 11:00 часа

Пълна информация