Новини

Община Враца обявява Проект на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Община Враца обявява Проект на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Пълна информация
Покана за участие във форум за обсъждане на социално икономически анализ, основа за разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие

Покана за участие във форум за обсъждане на социално икономически анализ, основа за разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие

Пълна информация
Покана за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Борован

Покана за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Борован

Пълна информация
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

Пълна информация
Община Враца стартира изпълнението на проект „Подкрепа за Община Враца за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР 2021-2027“

Община Враца стартира изпълнението на проект „Подкрепа за Община Враца за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР 2021-2027“

Пълна информация
Община Враца проведе заключителна пресконференция по демонстрационен проект „Екологични и рециклиращи администрации”

Община Враца проведе заключителна пресконференция по демонстрационен проект „Екологични и рециклиращи администрации”

Пълна информация
Покана за заключителна пресконференция по проект: „Екологични и рециклиращи администрации”

Покана за заключителна пресконференция по проект: „Екологични и рециклиращи администрации”

Пълна информация
ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“

Пълна информация
Анкетно проучване за идентифициране на проблемите и потребностите на територията на потенциалната МИГ Борован-Враца-Вършец за изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 - 2027 г.

Общините Борован, Враца и Вършец са в процес на създаване на местна инициативна група, която ще обхваща територията на община Борован, община Вършец и 22 населени места от община Враца

Пълна информация