Фолклорен празник „Бели нощи“ -концерт на самодейни състави и гост изпълнител Татяна

Фолклорен празник „Бели нощи“ -концерт на самодейни състави и гост изпълнител Татяна
Място: с. Бели извор-център