Фолклорен празник „Бели нощи“ - концерт на Юри Крумов, Ирина Паскалева, Иван Дяков и оркестър „Щуро Маке“

Фолклорен празник „Бели нощи“ - концерт на Юри Крумов, Ирина Паскалева, Иван Дяков и оркестър „Щуро Маке“ 
Място: с. Бели извор-център