Четене и литературни игри на „Книжен пикник“ за деца от 0 до 12 години и родители

Четене и литературни игри на „Книжен пикник“ за деца от 0 до 12 години и родители
Място: ЕВК „Никола Войводов“